Menu Zamknij
      Kluczowym celem I Międzynarodowego Triennale Grafiki jest promowanie młodych twórców działających w obrębie grafiki tradycyjnej oraz grafiki cyfrowej. Konkurs wpisuje się w Strategię oraz Misję Uniwersytetu Śląskiego po przez otwarcie nowych horyzontów poznawczych oraz aktywne współdziałanie uczelni z otoczeniem.
      Pomysł narodził się podczas poszukiwania nowego sposobu aktywizacji i integracji młodych, utalentowanych osób z różnych środowisk artystycznych. Pragniemy, aby projekt przyczynił się do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami, szkołami gimnazjalnymi
i ponadgimnazjalnymi oraz ośrodkami kultury i stowarzyszeniami artystycznymi w Polsce i za granicą.
 Po przez zainicjowanie konkursu stwarzamy młodym artystom forum do konfrontacji swoich osiągnięć w dziedzinie grafiki. Wymiana doświadczeń znacząco wpływa na podniesienie jakości kształcenia artystycznego jak i kształtowanie osobowości najmłodszego pokolenia. Warto podkreślić, że jest to projekt wychodzący od studentów
dla rówieśników i młodszych bratnich dusz. Kolejnym aspektem organizacji Triennale Grafiki jest temat „W Poszukiwaniu Niemożliwego”.
     Zachęcamy, aby prace były efektem poszukiwańelementów magicznych i fantastycznych we współczesności, przedstawiały pozytywne lub negatywne skutki postępu technologicznego, posiadały cechy science-fiction. Nie mniej jednak do konkursu dopuszczone zostaną prace odbiegające od tematu, ukazujące indywidualne upodobania twórcy, oryginalny warsztat i proponujące nietuzinkowe rozwiązania w wybranej przez autora technice graficznej. Oczekujemy, że konkurs stworzy dla nas panoramę rozważań graficznych, ukazując różnice podobieństwa między obrazami stworzonymi w wirtualnej rzeczywistości,a wykonanymi w tradycyjny sposób. Pozwoli nam to na zmonitorowanie aktualnego potencjału twórczego młodych ludzi. Idea konkursu propagowana będzie przez Stronę Instytutu Sztuki w Cieszynie, Fanpage Triennale oraz liczne serwisy internetowe
w Polsce i za granicą. Pragniemy by oferta dotarła do jak największego grona odbiorców
z różnych kultur, regionów kręgów. Promowanie odbywać się będzie także poprzez wysyłanie zaproszeń na uczelnie, do szkół i ośrodków kulturalnych, a także poprzez
kontakt z uczelniami partnerskimi biorącymi udział w programie Erasmus.

Lista osób zaangażowanych w projekt artystyczno-naukowy:

I Międzynarodowe Triennale Grafiki
w Cieszynie 2017


Patronat:
Patronat Burmistrza Miasta Cieszyna
Patronat honorowy Dziekana Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie
Patronat honorowy Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Patronat Medialny TVP Kultura


Komitet honorowy:

Dziekan Wydziału Artystycznego prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak
Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura

dr hab. Krzysztof Marek Bąk — Prodziekan Wydziału Artystycznego
prof. Joanna PiechKalarus

dr hab. Marek Sibinský
dr hab. Dariusz Gajewski

dr Mikołaj Marcela
dr hab. Adam Czech

dr hab. Krzysztof Pasztuła
dr hab. Łukasz Kliś
dr Natalia Pawlus
dr Hanna Grzonka
mgr Wojciech Osuchowski
Student – Maciej Jaroszyński
Studentka – Maja Seweryn
Studentka (lic.) – Marta Frąckowiak


Komisarz:

I Komisarz – Marta Frąckowiak
II Komisarz – Maciej Jaroszyński

Jury:
Dziekan Wydziału Artystycznego prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak
dr hab. Krzysztof Marek Bąk — Prodziekan Wydziału Artystycznego
prof. Joanna PiechKalarus
dr hab. Marek Sibinský
dr hab. Dariusz Gajewski
dr Mikołaj Marcela

Przedstawiciele studentów w Jury:

Student – Maciej Jaroszyński
Studentka – Maja Seweryn
Studentka (lic.) – Marta Frąckowiak

Organizatorzy:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Artystyczny UŚ, Instytut Sztuki w Cieszynie
Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ostravská univerzita v Ostravě Zamek Cieszyn
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Litografów Kurant

Sponsorzy:

Dziekan Wydziału Artystycznego prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dystrybutor papieru Fabriano oraz Fedrigoni Firma GAMMA Sp. z o.o.
KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. z o.o.
Visa Bell Sp. z o.o. Śląskie Oblaty

Kurator wystawy:
Dr hab. Adam Czech
Oprawa graficzna: Plakat – Wojciech Osuchowski
Logo, strona internetowa – Maciej Jaroszyński
Pomysłodawca projektu: Marta Frąckowiak