Menu Zamknij

2nd INTERNATIONAL PRINT TRIENNIAL IN CIESZYN 2021

Print Triennial contest has international character.

Organizers:
Faculty of Arts and Educational Science Institute of Fine Arts,
University of Silesia in Cieszyn

AIM OF THE COMPETITION

 • promoting artists
 • exchanging experiences
 • confrontation of achievements amongst graphic artists from many art communities in Poland and abroad

All artists who perform their artworks in various fields of graphics can participate in the competition.

The works submitted to the competition may be made in graphic techniques:

 • traditional printmaking
 • experimental
 • digital art

2. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI W CIESZYNIE 2021

Konkurs Triennale Grafiki Cieszyn 2021 ma charakter międzynarodowy.

Organizatorzy:

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

CELE KONKURSU

 • promowanie twórców
 • wymiana doświadczeń
 • stworzenie forum do konfrontacji osiągnięć graficznych twórców z wielu środowisk  artystycznych w Polsce i za granicą

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy twórcy w dziedzinie szeroko rozumianej grafiki.

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w technikach graficznych:

 • tradycyjnych
 • eksperymentalnych
 • grafice cyfrowej